държа се настрана

държа се настрана
словосъч. - пасувам, не вземам участие, въздържам се, съм безучастен, стоя апатичен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • отбягвам — гл. страня, не припарвам, държа се настрана, дърпам се, дърпам се настрана, тегля се, избягвам, заобикалям, отдалечавам се, манкирам, лавирам, изплъзвам се гл. маневрирам, отклонявам се, клинча, изклинчвам гл. отблъсквам, предотвратявам гл.… …   Български синонимен речник

  • резервирам се — гл. въздържам се, повъздържам се, не давам съгласие, не се съгласявам, сдържам се, възпирам се, държа се настрана, стоя настрана, имам резерви, търпя, стърпявам се, проявявам недоверие гл. тегля се, дърпам се …   Български синонимен речник

  • пасувам — гл. въздържам се, държа се настрана, тегля се, оттеглям се, стоя безучастен, не вземам участие, безучастен съм, не се интересувам, бездействувам, тая се …   Български синонимен речник

  • тегля се — гл. дърпам се, страня, опъвам се гл. отбягвам, държа се настрана, инатя се, не се съгласявам гл. въздържам се, резервирам се гл. спирам се, заинатявам се, упорствувам, правя засечка …   Български синонимен речник

  • пазя — гл. вардя, охранявам, браня, закрилям, защищавам, завардвам, запазвам, предпазвам, покровителствувам, бдя, щадя, милея гл. крия, съхранявам, пестя, спестявам, отделям настрана гл. съблюдавам, изпълнявам, спазвам, следвам гл. грижа се за, гледам,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”